έλεγχος εισόδου με δακτυλικό αποτύπωμα (βιομετρικό) και πληκτρολόγιο auta