έλεγχος εισόδου με δακτυλικό αποτύπωμα (βιομετρικό) και με κάρτα auta