σύστημα αυτόματου κεντρικού κλειδώματος της πόρτας με ηλεκτροπύρο (επίτοιχο-κουτιαστό)

σύστημα αυτόματου κεντρικού κλειδώματος της πόρτας με ηλεκτροπύρο (επίτοιχο-κουτιαστό)