σύστημα αυτόματου κεντρικού κλειδώματος με ηλεκτροπύρο επίτοιχο και μπουτόν εξόδου αφής

σύστημα αυτόματου κεντρικού κλειδώματος με ηλεκτροπύρο επίτοιχο και μπουτόν εξόδου αφής