αντικατάσταση παλιάς με νέα οθόνη θυροτηλεόρασης avant της auta

αντικατάσταση παλιάς με νέα οθόνη θυροτηλεόρασης avant της auta