εξωτερική σειρηνα sir-v silver και εξωτερικό ραντάρ dg85+ της paradox

εξωτερική σειρηνα sir-v silver και εξωτερικό ραντάρ dg85+ της paradox