πληκτρολόγιο κ35 lcd icon paradox

πληκτρολόγιο κ35 lcd icon paradox