ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΙΚΤΟΥ ΕΝΣΥΡΜΑΤΟΥ/ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ PARADOX ΜΕ ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΤΗ, ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ(ΜΕΣΩ GLOBAL ΚΑΡΤΑΣ Μ2Μ) ΜΕ ΤΟ ΚΛΣ, ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟ ΕΛΕΓΧΟ ΜΕΣΩ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (INSITE GOLD) RTX3 ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΔΕΚΤΗΣ GPRS PCS250G

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΙΚΤΟΥ ΕΝΣΥΡΜΑΤΟΥ/ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ PARADOX ΜΕ ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΤΗ, ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ(ΜΕΣΩ GLOBAL ΚΑΡΤΑΣ Μ2Μ) ΜΕ ΤΟ ΚΛΣ, ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟ ΕΛΕΓΧΟ ΜΕΣΩ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (INSITE GOLD)
RTX3 ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΔΕΚΤΗΣ GPRS PCS250G