ΕΝΔΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕΧΡΙ 11 ΚΛΗΣΕΩΝ

Συσκευή ενδοεπικοινωνίας μέχρι 11 σημείων BUS (4 καλώδια)

SKU: ΕΝΔΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕΧΡΙ 11 ΚΛΗΣΕΩΝ Category: ID: 200

Συσκευή ενδοεπικοινωνίας μέχρι 11 σημείων BUS (4 καλώδια).