ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ ΒΡΟΧΗΣ

Στέγαστρο βροχής

SKU: ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ ΒΡΟΧΗΣ Category: ID: 201

730501 ΣΕΙΡΑ  1 :   YΨΟΣ : 13 cm  , ΠΛΑΤΟΣ  : 13,4 cm ,  ΒΑΘΟΣ : 4,6 cm

730502 ΣΕΙΡΑ  2 :   YΨΟΣ : 22,1 cm  , ΠΛΑΤΟΣ  : 13,4 cm ,  ΒΑΘΟΣ : 4,6 cm

730503 ΣΕΙΡΑ 3 :    YΨΟΣ : 26,7 cm  , ΠΛΑΤΟΣ  : 13,4 cm ,  ΒΑΘΟΣ : 4,6 cm

730504 ΣΕΙΡΑ 4 :    YΨΟΣ : 31,6 cm  , ΠΛΑΤΟΣ  : 13,4 cm ,  ΒΑΘΟΣ : 4,6 cm

730505 ΣΕΙΡΑ 5 :    YΨΟΣ : 38,7 cm  , ΠΛΑΤΟΣ  : 13,4 cm ,  ΒΑΘΟΣ : 4,6 cm