Διαθέτει 2 πυροηλεκτρικά στοιχεία, και microwave. Εµβέλεια έως 12m µε 16 ζώνες µε 90o γωνία κάλυψης. Ύψος τοποθέτησης 0.8µ-1.2µ. Ταχύτητα ανίχνευσης: 0,3~1,5m/sec. Ευαισθησία: 2oC @ 0,6m/sec.
5 επίπεδα ρύθµισης απόστασης και κύκλωµα αντιστάθµισης θερµοκρασίας, NO/NC. Συχνότητα MW 10.525 GHz 9.5-18VDC, κατανάλωση 24mΑ. Διαθέτει ένδειξη alarm µε led. Θερµοκρασία λειτουργίας: -30oC +60 oC. ΙΡ 55. Διαθέτει ειδική τεχνολογία επεξεργαστή (SMDA Logic) για την αποφυγή ψευδών συναγερµών από κλιµατικές αλλαγές. Διαστάσεις: 181,9 x 70,9 x 64,5mm.